کارگاه ها و همایش های برگزار شده

برنامه کارگاه های مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 

 

ردیف عنوان کارگاه مدرس کارگاه زمان برگزاری برنامه کارگاه
1 اشتباه رایج فارسی زبانان در مقاله نویسی انگلیسی و تکنیک های کاربردی در مقاله دکتر حمید ابوطالب 7 اسفند 1397 آشنایی با تکنیک های کاربردی در مقاله نویسی
2 اشتباه رایج فارسی زبانان در مقاله نویسی انگلیسی و تکنیک های کاربردی در مقاله دکتر حمید ابوطالب 12 اسفند 1397 آشنایی با تکنیک های کاربردی در مقاله نویسی
3 کارگاه کشت سلول دکتر سمانه عرب 16 و 17 مهر 1398 آشنایی تئوری و عملی کشت سلول
4 کارگاه طراحی پرایمر و پروب دکتر پرویز کوخایی و سرکار خانم بهنام 15 دی 1400
  1. آشنایی با تکنیک طراحی پرایمر و پروب