تجهیزات آزمایشگاهی:

 

  • انکوباتور مجهز به سیستم کنترل دما، CO2 و رطوبت
  • هود لامینار
  • سانتریقوژ یخچال دار
  • میکروسکوپ اینورت
  • بن ماری
  • انکوباتور معمولی
  • تانک ازت