Tissue processor
 

مدل دستگاه

Ds 2080/H

نام شرکت و کشور سازنده 

ایران-DID SABZ CO

کاربرد دستگاه

آماده‌سازی، آب‌گیری و آغشتگی بافت‌ها به‌منظور تهیۀ برش‌های نازک