Stereo Microscope
 

مدل دستگاه

SMZ800

CDSLS

نام شرکت و کشور سازنده 

ژاپن - NIKON

کاربرد دستگاه

مطالعۀ نمونه‌های زنده و بزرگ