Oven
 

مدل دستگاه

3487

نام شرکت و کشورسازنده

ایران – Behdad

کاربرد دستگاه

به دما رساندن محیط‌ها و محلول‌ها و استریل‌کردن برخی لوازم آزمایشگاهی