Neural Tissue Engineering
 

 

در سال‌های اخیر، با گسترش بیماری‌های مربوط به سیستم اعصاب مرکزی و محیطی (مانند مالتیپل اسکلروزیس، ALS، آلزایمر و...) نیاز به روشی برای درمان یا بهبود این بیماران بیش از پیش احساس می‌شود.

مهندسی بافت برای ساخت یا ترمیم بافت عصبی آسیب‌دیده به‌کار گرفته می‌شود و در این راستا از داربست‌های مختلف زیست‌سازگار به‌عنوان بستری برای رشد، تمایز و تکثیر سلول‌های بنیادی سیستم عصبی بهره گرفته می‌شود.

مدل‌کردن آزمایشگاهی یا حیوانی، بیماری‌ها یا اختلالات عصبی برای ارزیابی دارویی، فهم مکانیسم بیماری و تشخیص زودهنگام، همواره از موضوعات جذاب این حوزه بوده است.

 

مدیر مرکز: دکتر امیر سلاطی