Inverted microscope
 

مدل دستگاه

AE31E TRI

نام شرکت و کشور سازنده 

چین- Motic

کاربرد دستگاه

مشاهده و مطالعۀ سلول‌های کشت‌داده‌شده در محیط کشت و عکس‌برداری از آن‌ها