Immunofluorescence Microscope
 

مدل دستگاه

 

نام شرکت و کشور سازنده 

چین

کاربرد دستگاه

مشاهدۀ نمونه‌های بافتی و عکس‌برداری از آن‌ها