Hot plate
 

مدل دستگاه

SL-400

نام شرکت و کشور سازنده 

انگلیس - SCLAB

کاربرد دستگاه

گرم‌کردن و هم‌زدن محلول‌ها