Autoclave
 

مدل دستگاه

 

نام شرکت و کشورسازنده

ایران - صنایع پزشکی رحیمی

کاربرد دستگاه

استریل کردن وسایل، محلول‌ها و محیط‌های کشت مورد استفاده در آزمایشگاه