حوزۀ تخصصی مهندسی بافت
 

مهندسی بافت (Tissue Engineering) یکی از حوزه‌های نوظهور دانش است که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از علوم میان‌رشته‌ای مطرح شده است. تلفیق‌شدن علوم مهندسی (مهندسی پزشکی، مهندس مواد، مهندسی شیمی و...) با علوم پزشکی (پزشکی، علوم تشریح، بیولوژی سلولی‌مولکولی، ژنتیک و...) موجب پدیدآمدن جذابیت‌های فراوان برای محققان و پژوهشگران شده است. به‌طور کلی جایگزینی، بازسازی و ارتقاء عملکرد بافت آسیب‌دیده توسط بافت جایگزین هدف اصلی این علم است. زمانی اهمیت موضوع بیشتر می‌شود که در نظر داشته باشیم منابع موردنیاز بافتی برای پیوند به بیمارانی که بافتی از بدن را از دست داده‌اند یا دچار آسیب بافتی شده‌اند، محدود است.

طراحی و ساخت بافت مصنوعی زمانی محقق خواهد شد که کشت سه‌بعدی سلول موردنظر در بستری مناسب (داربست) صورت پذیرد که برمبنای تقلید از ماتریکس خارج سلولی طراحی شده است.

امروزه با گسترش علوم نوین مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و... حوزه‌های جدیدی در این رشته به‌وجود آمده است.