حوزۀ تخصصی AMD
 

AMD شایع‌ترین علت نابينايی در جوامع صنعتی و مهم‌ترین علت نابينايی در افراد بالای 40 سال است. همچنين اين بيماری مهم‌ترین علت کم‌بينايی غيرقابل‌درمان است. از منظر کلينيکي، AMD را می‌توان به اوليه يا پيشرفته دسته‌بندی کرد. شکل پيشرفتۀ آن به نئوواسکولا [مرطوب يا اکسداتيو] يا آتروفيک [آتروفی منطقه‌ای] دسته‌بندی می‌شود. روش‌های درمان در این بیماری عبارت‌اند از: مداخلات پیشگیرانه، موقتی و دارودرمانی و همچنین استفاده از آنتی‌بادی‌های ضد VEGF. درمان برای بيماران دچار آتروفيک وجود ندارد و همچنين مداخلات پيشگيرانه برای تمامی شکل‌های بيماری AMD محدود است. استفاده از سلول‌درمانی و ژن‌درمانی، توانايی بهبود بينايی و پیشگیری از پيشرفت بيماری AMD را در آينده دارد. بااین‌حال، AMD يک بيماری پيچيده است و درنظرگرفتن مکانیسم‌های دخيل در آن برای استفاده از روش‌های درمانی جديد لازم است. این مرکز سعی بر آن دارد تا با استفاده از سلول‌های بنیادی و روش‌های نوینی از جمله القا، ترانسفکشن، نانو، میکروفلوئیدیک، مهندسی بافت و میکرو ANA، روی جایگزینی سلول‌های مرده و ازبین‌رفته و همچنین ارتقاء کارایی سلول‌های باقی‌مانده تحقیق کند.