حوزۀ تخصصی RP
 

تخریب شبکیه که در آن، سلول‌های شبکیه ازبین می‌روند مهم‌ترین علت نابینایی دائمی در دنیا است که منجر به اختلال در فعالیت‌های فرد و همچنین تحمیل بودجۀ سنگین بر خانواده می‌شود. تخریب شبکیه در سنین مختلفی اتفاق می‌افتد. مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده‌اند که رتینیت پیگمنتوزا عمدتاً در جمعیت‌های جوان و کودکان دیده می‌شود و رتینوپاتی دیابتی در برزگ‌سالان میان‌سال و همچنین تخریب ماکولا وابسته به سن در کهن‌سالی دیده می‌شود.

استراتژی‌های درمانی رایج برای چنین بیمارانی استفاده از داروها، مداخلات جراحی و سلول‌درمانی است. دارودرمانی یک روش معمول و فراگیر است؛ اما اثربخشی آن برای بیمارهایی مثل رتینیت پیگمنتوزا کم است. مداخلات جراحی مثل جابجایی اوتولوگوس لایۀ RPE برای درمان بیماری‌هایی مثل نئوواسکولاریزاسیون استفاده‌ شده است؛ اما نتیجۀ حاصل از آن متفاوت بوده است و استفاده از چنین روش‌های جراحی به‌لحاظ فن نیز با مشکلاتی روبه‌رو است. مهم‌تر از آن اینکه چنین روش‌های جراحی برای ترمیم شبکیه آسیب‌دیده قابل‌اجرا نیست.

اخیراً درمان بر پایۀ سلول‌های بنیادی برای تخریب شبکیه پیشنهاد شده است. این مرکز سعی بر آن دارد تا با استفاده از سلول‌های بنیادی و روش‌های نوینی ازجمله القا، ترانسفکشن،نانو، میکروفلوئیدیک، مهندسی بافت و میکرو ANA روی جایگزینی سلول‌های مرده و ازبین‌رفته و همچنین ارتقاء کارایی سلول‌های باقی مانده تحقیق کند.