بیومتریال‌ها و سلول‌های بنیادی
 

بیومواد به موادی با منشأ طبیعی یا مصنوعی گفته می‌شود که به‌منظور ترمیم یا جایگزینی بافت‌های آسیب‌دیدۀ موجودات زنده به‌کار می‌رود.

در ساخت داربست‌ها و پروتزها از بیومواد استفاده می‌شود. داربست‌ها که برای ترمیم بافت‌ها به‌کارمی روند، بستری برای قرارگیری سلول‌ها، تقابل آن‌ها و تشکیل ECM هستند. برای ترمیم و ساخت هر بافتی از بدن، به تعداد زیادی از سلول‌های اختصاص‌یافتۀ آن بافت نیاز است. سلول‌های بنیادی به‌دلیل خصوصیات منحصر به فرد، گزینۀ مناسبی هستند؛ مثلا در داربست‌های استخوانی، می‌توان از BMSCs، ASCs و ESCs بهره برد.