• بیستمین كنگرۀ بین‌المللی بیولوژی تولید مثل و پانزدهمین كنگرۀ بین‌المللی سلول‌های بنیادی
    بیستمین كنگرۀ بین‌المللی بیولوژی تولید مثل و پانزدهمین كنگرۀ بین‌المللی سلول‌های بنیادی

  • كارگاه آموزشى كشت سلول
    كارگاه آموزشى كشت سلول در تاریخ ٢٩، ٣٠ و ٣١ خرداد 98 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.

  • پانزدهمین کنگرۀ جهانی سرطان خون در تاریخ ٢١ و ٢٢ اکتبر ٢٠١٩ برگزار خواهد شد.
    پانزدهمین کنگرۀ جهانی سرطان خون در تاریخ ٢١ و ٢٢ اکتبر ٢٠١٩ برگزار خواهد شد.

مشاهده آرشیو خبر