Lab/Analytical Digital Scale
 

مدل دستگاه

TE2145

25009143

نام شرکت و کشور سازنده

آلمان- SARTORIUS AG

کاربرد دستگاه

توزین مواد با مقادیر بسیار کم و با حساسیت زیاد