مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی سیستم عصبی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اردیبهشت‌ماه سال 1390 با تصویب هیئت رئیسۀ دانشگاه و با همت و تلاش همکاران گروه و مساعدت مسئولین دانشگاه راه‌اندازی شد و شروع به فعالیت کرد. این مرکز به‌دنبال پیگیری‌های مستمر در سال 1392 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت متبوع شد. هم اکنون 15عضوهیات علمی در این مرکز تحقیقات مشغول به فعالیت می باشند. همچنین 5 آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه های مختلف در مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی به صورت فعال در حال خدمت رسانی به اعضا هیات علمی و دانشجویان می باشد.

 

هدف کلی این مرکز، افزایش توانمندی‌های تحقیقاتی وتلاش برای کسب جایگاه علمی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی سیستم عصبی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی می باشد. اهداف اختصاصی این مرکز شامل:

 

  • انجام پژوهش های کاربردی و مرتبط با نیاز جامعه در زمینه های مختلف مرتبط با سلول های بنیادی
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت انجام تحقیقات در حوزه های جدید مانند مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
  • ارتقا سطح کمی وکیفی همکاری موثر با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین المللی
  • توسعه و راه اندازی تکنیک های پیشرفته تحقیقاتی جدید
  • گسترش مرزهای دانش و تولید علم جدید درحوزه های مرتبط با سلول های بنیادی

امکانات وتوانمدی ها 

مهارت در زمینه روش‌های متنوع تخلیص سلولی، کشت سلول، تکثیر و مرگ سلولی، سلولی تراپی، بیان ژن، مطالعات حیوانی و سایر.

آرم مرکز تحقیقات                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                            ابلاغ موافقت اصولی مرکز