طرح های تحقیقاتی مرکز:

1

بررسی تظاهرات بالینی وطول مدت درمان بیماری کرونادر بیماران دارای سابقه آلرژی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر

در حال اجرا

2

طراحی وساخت داربست استخوانی نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / ژلاتین بارگذاری شده با داروی بربرین برای درمان سرطان

در حال اجرا

3

تمایز و بررسی فراساختاری سلولهای رنگدانه دارشبکیه مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان

در حال اجرا

4

طراحی و ساخت داربست استخوانی جدید پلی لاکتیک اسید/ژلاتین-نانو هیدروکسی اپتایت/پلاسمای غنی ازپلاکت با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی وفریز درایینگ

در حال اجرا

5

بررسی اثر ضد سرطانی عصاره سنجد کامل در شرایط آزمایشگاهی برون تنی

در حال اجرا

6

بررسی اثر تجویز همزمان داروی لوودوپا و نورتریپتیلین در مدل تجربی رت های پارکینسونی نژاد ویستار

در حال اجرا

7

بررسی اثرات Caffeic Acid Phenethyl Ester همزمان با مصرف Levodopa و Benserazide بر روی رت های مدل پارکینسونی

در حال اجرا

8

بررسی ارتباط بین سابقه دیابت و فشارخون بالا با یافته های بالینی و مدت زمان بستری در بیماران مبتلا به عفونت با ویروس جدید COVID-19 در بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار

در حال اجرا

9

بررسی پیوند همزمان داربستی بر پایه شیشه زیستی 58sو اگزوزومهای استخراج شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان برای مهندسی بافت استخوان

در حال اجرا

10

بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادین اندومتریال انسان به داخل بافت تخمدان موش های صحرایی مبتلا به کاهش ذخیره تخمدان

در حال اجرا

11

ایجاد مدل سه بعدی تومور گلیوبلاستوما با استفاده از هیدروژل ژلاتین-آلژینات و بررسی تاثیر مهار کننده مولکول CD73 بر تکثیر و تهاجم تومور

در حال اجرا

12

بررسی اثر استخوان سازی داربست پلی لاکتیک اسید بار گذاری شده با سلولهای بنیادی مغز استخوان در ضایعه ایجاد شده در جمجمه موش صحرایی

در حال اجرا

13

ایجاد مدل سه بعدی تومور گلیوبلاستوما با استفاده از هیدروژل ژلاتین-آلژینات و بررسی تاثیر مهار کننده مولکول CD73 بر تکثیر و تهاجم تومور

در حال اجرا

14

بررسی اثر استخوان سازی داربست پلی لاکتیک اسید بار گذاری شده با سلولهای بنیادی مغز استخوان در ضایعه ایجاد شده در جمجمه موش صحرایی

در حال اجرا