طرح های تحقیقاتی مرکز:

 

 1. بررسی تظاهرات بالینی وطول مدت درمان بیماری کرونادر بیماران دارای سابقه آلرژی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر
 2. طراحی وساخت داربست استخوانی نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / ژلاتین بارگذاری شده با داروی بربرین برای درمان سرطان
 3. تمایز و بررسی فراساختاری سلولهای رنگدانه دارشبکیه مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان
 4. طراحی و ساخت داربست استخوانی جدید پلی لاکتیک اسید/ژلاتین-نانو هیدروکسی اپتایت/پلاسمای غنی ازپلاکت با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی وفریز درایینگ
 5. بررسی اثر ضد سرطانی عصاره سنجد کامل در شرایط آزمایشگاهی برون تنی
 6. بررسی اثر تجویز همزمان داروی لوودوپا و نورتریپتیلین در مدل تجربی رت های پارکینسونی نژاد ویستار
 7. ررسی اثرات Caffeic Acid Phenethyl Ester همزمان با مصرف Levodopa و Benserazide بر روی رت های مدل پارکینسونی
 8. بررسی ارتباط بین سابقه دیابت و فشارخون بالا با یافته های بالینی و مدت زمان بستری در بیماران مبتلا به عفونت با ویروس جدید COVID-19 در بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار
 9. بررسی پیوند همزمان داربستی بر پایه شیشه زیستی 58sو اگزوزومهای استخراج شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان برای مهندسی بافت استخوان
 10. بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادین اندومتریال انسان به داخل بافت تخمدان موش های صحرایی مبتلا به کاهش ذخیره تخمدان
 11. ایجاد مدل سه بعدی تومور گلیوبلاستوما با استفاده از هیدروژل ژلاتین-آلژینات و بررسی تاثیر مهار کننده مولکول CD73 بر تکثیر و تهاجم تومور
 12. بررسی اثر استخوان سازی داربست پلی لاکتیک اسید بار گذاری شده با سلولهای بنیادی مغز استخوان در ضایعه ایجاد شده در جمجمه موش صحرایی