هدف کلی این مرکز، افزايش توانمندی‌های تحقيقاتی وتلاش برای کسب جایگاه علمی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی سیستم عصبی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی می باشد. اهداف اختصاصی این مرکز شامل:

 

  • انجام پژوهش های کاربردی و مرتبط با نیاز جامعه در زمینه های مختلف مرتبط با سلول های بنیادی
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت انجام تحقیقات در حوزه های جدید مانند مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
  • ارتقا سطح كمی وكيفی همكاری موثر با ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین المللی
  • توسعه و راه اندازی تکنیک های پیشرفته تحقیقاتی جدید
  • گسترش مرزهای دانش و توليد علم جديد درحوزه های مرتبط با سلول های بنیادی