تجهیزات آزمایشگاهی:

  • الایزا ریدر
  • ترازو دیجیتال
  • هیتر استیرر
  • فریزر منفی 80
  • اتوکلاو