تجهیزات آزمایشگاهی:

  • الایزا ریدر
  • ترازو دیجیتال
  • هیتر استیرر