برگزاری كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌‌نويسي انگليسی و تكنيك‌های كاربردی در مقاله‌نويسی انگليسی»

برگزاری كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌‌نويسي انگليسی و تكنيك‌های كاربردی در مقاله‌نويسی انگليسی»

برگزاری كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌‌نويسي انگليسی و تكنيك‌های كاربردی در مقاله‌نويسی انگليسی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌‌نويسي انگليسی و تكنيك‌های كاربردی در مقاله‌نويسی انگليسی» را با تدريس دكتر منصوری مدرّس سابق زبان در دانشگاه كارولينای شمالی برگزار خواهد کرد.

زمان: روز دوشنبه 13اسفند 97 - ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

مکان: سالن امام جواد(ع) واقع در ستاد مرکزی دانشگاه

کلمات کلیدی