كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌نويسي انگليسي و تكنيك‌هاي كاربردي»

كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌نويسي انگليسي و تكنيك‌هاي كاربردي»

كارگاه «اشتباهات رايج فارسي‌زبانان در مقاله‌نويسي انگليسي و تكنيك‌هاي كاربردي» در تاریخ 97/12/13 توسط جناب آقاي دكتر منصوري برگزار خواهد شد. از متقاضیان دعوت می‌شود تا تاریخ 97/12/8 با مراجعه به دکتر ولی‌نژادی، مدير اطلاع‌رسانی و شبكۀ پژوهش دانشگاه، برای ثبت‌نام اقدام کنند. مکان برگزاری کارگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.